about-us(1)

Изтегли

 • download_img
  Сертификат за патент на системата за тестване на полюсите на батерията 190713
 • download_img
  Софтуер за динамичен тестер за умора (2019sr0401284)
 • download_img
  Сертификат за регистрация на авторски права на софтуер за тестваща машина
 • download_img
  Редактиране Устройство за изпитване на умора на триенето на релсите на колелата с механизъм за задвижване на колелата
 • download_img
  Безшумен източник на хидравлично серво масло
 • download_img
  Устройство за изпитване на умора на триене на релса на колело с реакционна рамка
 • download_img
  Устройство за изпитване на умора на триене на релси на колело с механизъм против странично отклонение на количката
 • download_img
  Редактиране Устройство за изпитване на умора на триене на релси на колела с механизъм против сблъсък на количката
 • download_img
  Устройство за изпитване на умора на триене на релси на колела с механизъм за вертикално натискане
 • download_img
  Автоматичен манометър
 • download_img
  Устройство за изпитване на умора на триене на релсите на колелата с хоризонтален тласкащ механизъм